TEKNOLOGI: Proptech og kunstig intelligens fører til store endringer for forvaltere og driftere.

BYGGDRIFT

Her er temaene som endrer fasilitetsstyring

Seks temaer endrer hele fasilitetsstyringsbransjen. – Vi går fra tradisjonell drift på bakrommet til en ny, datadrevet og klimabevisst tidsalder, sier IFMA-leder Dean Stanberry.

Published

Den globale organisasjonen for fasilitetsstyring har gitt ut en egen rapport om de seks temaene og trendene som gjør bransjen til noe helt annet i årene som kommer. «Utviklingen er aldri ferdig», kaller IFMA rapporten sin.

Alt samtidig

De seks trendene er proptech, kunstig intelligens, klimaendringer, sirkulærøkonomi, sosial rapportering og helse på arbeidsplassen.

– Sammenfallet mellom utvendige påvirkninger slik som klimaendringer, den raske adopsjonen av digital teknologi og samfunnsendringene etter pandemien stiller større krav til kunnskap, ferdigheter og erfaring i fasilitetsstyring, sier Dean Stanberry. Han er styreleder i IFMA og leder arbeidsgruppen som har laget rapporten.

TREG: Eiendomsbransjen var sen til å ta i bruk de digitale mulighetene, konstaterer IFMA-styreleder Dean Stanberry.

I den peker han på hvordan koronapandemien fikk folk til å endre vaner på arbeidsplassen. Miljøkrisene har gjort eiendomsforvaltere og driftere mer oppmerksomme på de store miljøfotavtrykkene som bygninger har. Ny teknologi gjør det mulig å utvikle nye tjenester for brukere og leietagere som er billigere og påvirker miljøet mindre. Men foreløpig er mange ting så nye at det ikke finnes gode erfaringer å bygge på og gode eksempler å lære av.

Proptech og KI

Eiendomsteknologien – proptech – er den første trenden som Stanberry og kollegene hans trekker frem. Den kommer i kjølvannet av av rask tilpasning til digitale teknologier på alle andre områder – arbeid, sosialisering, underholdning og avslapning. 

– Historisk har eiendomsbransjen vært treg til å ta til seg digital teknologi, heter det i rapporten.

Kunstig intelligens kommer raskt som en følge av digital teknologi, store datamengder og bedre analyseverktøy. Tingenes internett, prediktivt vedlikehold, energistyring, bygningsautomatisering og arealutnyttelse er blant KI-driverne.

Klima og sirkulærøkonomi

Klimaendringene krever at forvaltere og driftere reduserer klimagassutslippene fra bygningene og samtidig forbereder dem på å håndtere de endringene som kommer. Da er det snakk om alt fra energieffektivisering og grønn bygningsdrift til å gjøre risikoen mindre for skader som følge av for eksempel flom og ekstremvær.

Sirkulærøkonomi er også en trend som tvinger seg frem som følge av klimaendringene. Mindre avfall og bedre utnyttelse av ressursene går hånd i hånd med kravene til å holde ting i bruk så lenge som mulig i stedet for å kaste dem.

Rapportering og helse

Rapportering av miljøforhold, sosiale forhold og forretningsetiske forhold er det som på engelsk heter ESG. Etter hvert som eiere, forvaltere og brukere blir mer og mer opptatt av bærekraft og ansvarlig forretningsdrift, så blir god rapportering viktigere.

Også forvalterne er blitt mer opptatt av helsen og velværet til dem som arbeider i bygningene. Alle coviderfaringene viste tydelig at bygningene har en viktig rolle. IFMA minner om at sunne og friske ansatte og brukere produserer mer og skader seg mindre.

– De viktigste påvirkningene kan spores til klimaendring, digital transformering og samfunnsendringer påvirket av covid-19-pandemien. Tradisjonell drifting på bakrommet og vedlikeholdsfunksjoner utvikler seg med fremveksten av smarte bygningsteknologier, sier Dean Stanberry.

Powered by Labrador CMS