LUFTIG: Dagligvarebransjen har arbeidet i mange år for å unngå lastebiler fulle av luft. – Tenk på hvordan dere handler inn, oppfordrer bærekraftsdirektør Kjetil Grønbakken i Heidenreich.

ENERGI OG MILJØ

Trenger du virkelig å få varer flere ganger i uken?

GARDERMOEN: De transporterer 100.000 paller hvert år, og 30 prosent er luft. Heidenreich bytter til elektriske varebiler. Men hvis de skal gjøre noe med klimaet, trenger de hjelp med å få til færre kjøreturer.

Published

Bærekraft er ikke lenger bare noe å pynte seg med, mener Kjetil Grønbakken. Og det mener han ikke bare på grunn av navnet, som han selv sier det. Grønbakken er markeds- og bærekraftsdirektør i Heidenreich. Der er han opptatt av transporten, ikke bare av råvarene og EPD-ene.

– Det hjelper ingenting om vi har full kontroll på den sosiale dimensjonen hvis vi ikke klarer å få gjort noe med klimaet, sier han.

Elektriske varebiler

Blant eksemplene han nevner fra egen virksomhet, er at Heidenreich bytter til elektriske varebiler. Med samme antall varebiler i 2030 som i dag betyr det at utslippene reduseres med 67 prosent – to tredjedeler.

Men det hjelper ikke at varebilene blir klimasnillere hvis de går mer eller mindre tomme. 

– Vi må transportere mindre luft. 100.000 paller transporterer vi årlig. Cirka 30 prosent av dette er luft, forteller Grønbakken.

Med andre ord: Hvert år kjører Heidenreich tilsvarende 30.000 paller fulle av luft.

– Tenk på innkjøp!

– Internt hos oss er ikke innkjøperne så glade når vi begynner å pirke på dette. Hvordan bestiller vi fra leverandørene våre? Kan vi sette ordre én gang i uken i stedet for tre? sier han og retter den samme oppfordringen til rørleggerne:

– Ikke bare tenk på hvordan varene fraktes, men på hvordan dere handler inn!

Utslipp per leveranse

I fjor lanserte Heidenreich en app i osloområdet. 

– En testordning som skulle gi bedre informasjon til kundene i Oslo. Vi har direkte dialog med sjåføren på bilen om endringer i tidspunkt, i adresse og sånne ting, sier Kjetil Grønbakken.

– Vi har også greit å fylle opp bilene våre med høyere fyllingsgrad, forteller han. 

Det Heidenreich har sett at er et resultat av å være opptatt av transporten, er at det å jobbe med ett område plutselig gir resultat på andre områder.

– Nå kan vi regne ut utslippene på den eksakte leveransen. Transportutslippene blir brutt ned på den enkelte prosjektleveringen. Da har dere utslippstallene som dere kan legge frem til deres kunder igjen, forteller han.

Levetid

Når det blir snakk om EPD-er, minner Heidenreich-direktøren om at det også spiller en stor rolle hvor lenge produktene holder:

– EPD er miljøtall: Hvordan utvinnes råvaren, hva består råvaren av? Frakt til produksjon, til sentrallager, transport fra grossist og ut til dere kunder. Men så er det også snakk om varigheten til produktet: Det er forskjell på et produkt som varer i fem år og et som vare er ment å vare i to, sier han.

Lengst unna og best planlagt

Kjetil Grønbakken snakket om transport og miljø da Konekta var samlet til fagdager på Gardermoen. Han får støtte fra Konekta-sjef Line Ekroll Dyb:

– Vi må jobbe sammen, spesialisere oss og bruke grossistene på det som grossistene er gode på: Transport. Til mer tid vi bruker på planlegging, til bedre resultat blir det, sier hun. Hun peker på hvordan dagligvarebutikkene omsetter for store beløp, men bare får to leveringer i uken.

– Vi har sett hvordan de prosjektene som lå lengst vekk fra grossist, var bedre planlagt, peker Line Ekroll Dyb på.

Powered by Labrador CMS