Jorun Tharaldsen maner hele rørbransjen til å ta en aktiv rolle i alt fra planlegging til overlevering av produkter i byggeprosessen: – Vi er kommet til et punkt hvor vi rett og slett ikke har råd til å la konkurranse stå i veien for de beste, bærekraftige løsningene.

KRONIKK

Vi sitter på et stort, uforløst potensial

– Det er fort gjort å se rødt på byggenæringens høye miljøutslipp. Jeg velger å se på det som et stort, uforløst potensial, hvor mye av løsningen ligger rett foran oss, skriver KAM i Grohe, Jorun Tharaldsen i dette innlegget.

Published Last updated

Som en fanebærer for bærekraft i GROHE, har jeg sett mye av det som rører seg i VVS-bransjen på nært hold. Vi, på lik linje med resten av verden, er i bevegelse mot en mer bærekraftig praksis. Men statistikken viser fortsatt at byggenæringen står for hele 40 prosent av utslippene i verden.

Det gir oss enorme muligheter til å gjøre forbedringer. Og vi må huske at små endringer kan være vel så effektive, dersom man tenker langsiktig.

Påvirker regnestykket på lang sikt

Bare ved å bytte ut en vanlig armatur med en kaldstart-armatur kan du redusere energiforbruket med hele 30 prosent. Det er kanskje ikke en besparelse som slår ut fra første stund, men i lengden vil det utgjøre en stor forskjell. Det er allikevel slike løsninger som gir bygget merverdi. Det samme gjelder valg av produkter som kan repareres fremfor å måtte byttes helt ut.

Hos oss i GROHE har vi blant annet flere produkter i sortimentet som er Cradle-to-Cradle-sertifiserte®. Det betyr at produktet er helt resirkulerbart, og at produktet kan repareres og leve videre, selv etter skade.

Ved å åpne øynene for alternativene som er der ute, er jeg sikker på at vi vil se at det ligger mye potensiale der allerede. Ikke bare vil et Cradle-to-Cradle-sertifisert® produkt bidra til mindre utvinning av naturressurser, det vil også bidra til mindre økonomiske belastninger i form av skader og reparasjoner. Det vil altså ikke bare gagne miljøet at vi gjør endringer, men også det økonomiske regnestykket.

Et felles verdivalg

For at vi skal lykkes med å få ned utslippene i byggenæringen, er det også kjærkomment at det stadig stilles krav til utforming og restaurering av nye og eldre bygninger. I tillegg er det positivt at bransjen vektlegger miljøsertifiseringer i større grad en tidligere.

Alt dette forplikter oss til mer bærekraft, men det er dessverre ikke nok. Vi er derfor nødt til å samle oss for å gjøre enda mer, som blant annet å gjøre de gode og besparende tiltakene om til standarder, ikke tilvalg.

I det store og det hele handler det om verdivalg og å tenke langt frem i tid. Vi må ta en mer aktiv rolle i alt fra planlegging til overlevering av produkter i byggeprosessen.

Samtidig kan vi stille oss spørsmålet om produsentene er en del av problemet eller en del av løsningen? Hvilken garanti har vi for at innovative og optimale løsninger blir valgt, og hvem har til syvende og sist ansvaret?

Vi må orke å sette oss inn i de ulike sertifiseringene og aktivt velge produkter som gagner oss og planeten i det lange løp. Selv om de smarteste investeringene ikke alltid er de rimeligste, så er det disse som vil gi den største gevinsten på sikt.

Samler vi oss i valgene, og åpner oss for å dele erfaringer og kollektivt dra bransjen i riktig retning, ligger alt til rette for at også vi skal klare å kutte miljøutslippene i årene som kommer.

Vi er kommet til et punkt hvor vi rett og slett ikke har råd til å la konkurranse stå i veien for de beste, bærekraftige løsningene – jeg vet at vi sammen kan gjøre store endringer, så hva venter vi på?

Powered by Labrador CMS