BÆREKRAFT

– Bærekraft er svært viktig

For å bestemme seg for en retning, må man kjenne terrenget. – Programmet i bærekraftledelse viste vei i et krevende terreng med mange krav, men også muligheter.

Published

Det sier senior prosjektleder for kommersiell utvikling og bærekraftsansvarlig i USBL, Katia Jensen.

I høst deltok hun på NemiTeks program i bærekraftledelse.
– Det var veldig nyttig. Vi er i ferd med å utvikle boligbyggelagets strategi for de neste årene, og i dette bildet er selvsagt bærekraft svært viktig. Programmet gav en god oversikt og viste vei i det omfattende regelverket og de systemene som finnes for å definere og måle bærekraftige tiltak, sier Jensen.

På tvers av forretningsområdene

USBL er landets nest største boligbyggelag. De har rundt 1700 boligselskaper og vel 61.000 boliger i forvaltningsporteføljen, samt en årlig produksjon av nye boliger på rundt 500. Usbl er en medlemsorganisasjon med over 110 000 medlemmer.

Senior prosjektleder for kommersiell utvikling og bærekraftsansvarlig i USBL, Katia Jensen.
Senior prosjektleder for kommersiell utvikling og bærekraftsansvarlig i USBL, Katia Jensen.

– Bærekraft er svært viktig på tvers av hele selskapet, både når vi bygger nye boliger, men også for alle boligene vi forvalter og leier ut, sier Jensen.

Hun forteller at sosial bærekraft ligger i Usbls DNA, og at de nå jobber målrettet med det grønne skiftet. En viktig del av strategiarbeidet er å bestemme seg for hvor ambisjonsnivået for boligbyggelaget skal ligge fremover.

– I dette arbeidet er det avgjørende at man vet hva som er rammene. Alle har hørt om FNs bærekraftmål, men hva innebærer de for oss i praksis? Programmet var veldig praktisk og vil derfor være viktig for oss i det videre arbeidet med bærekraft, sier Jensen.

Minimum Paris Proof

Selskapet har per nå bestemt at alle boligene de bygger fremover minimum skal være «Paris Proof-sertifisert». I praksis betyr det at boligene må bygges med materialer med lave klimagassutslipp. De må ha et lavt energibruk, samt bruke fornybar energi. Byggeplassene skal være fossilfrie og ha klimaregnskap.

Hun mener bærekraftprogrammet til NemiTek har mye for seg, spesielt for de som ikke har jobbet mye med bærekraft fra før.

– Programmet gir en veldig god innføring og introduksjon til selve begrepet og hva det innebærer for hver enkelt virksomhet. I tillegg får man en veldig nyttig oversikt over gjeldende rammevilkår og regelverk. Jeg anbefaler derfor programmet, sier Jensen.

Nye kursmuligheter

På kurset i høst deltok det både rådgivere fra de store rådgivermiljøene, men også produsenter, VVS- og driftspersonell fra eiendomsaktører.

Allerede i mars er det nye muligheter for de som ikke hadde anledning eller hadde fått med seg høstens kurs. Mens forrige runde ble avholdt digitalt på Teams er ambisjonen at vårens arrangement blir fysisk.

Første kurs arrangeres allerede i begynnelsen av mars. Kurset er skreddersydd for beslutningstakere i bygg- og eiendomsbransjen som ønsker å ta viktige skritt innen bærekraft.

MER OM BÆREKRAFT

bærekraft

Powered by Labrador CMS