ENERGITEKNISK KONFERANSE 25. APRIL

Bygger broer og forståelse i bransjen

Construction City Cluster ble opprettet for å skape broer mellom aktørene i byggebransjen. Daglig leder i organisasjonen, Naomi Ichihara Røkkum, kjenner til noen av problemene aktørene frusterer seg over - og vil løfte de opp og frem.

Published Last updated
NemiTek møter daglig leder i Construction City Cluster, Naomi Ichihara Røkkum, på Ulven ved siden av byggeplassen til prosjektet.

Construction City er et byggeprosjekt på Ulven i Oslo, der store aktører som Obos, AF Gruppen og Betonmast skal flytte inn når bygget står ferdig. 

Cluster-organisasjonen er en forening for aktører i BAE-bransjen. Fomålet er å samle aktørene på tvers av verdikjeden for å gjøre BAE-bransjen mer bærekraftig, effektiv og attraktiv. 

Naomi Ichihara Røkkum, som skal holde foredrag på Energiteknisk konferanse om akkurat dette, hvordan man skal kutte klimagassuslipp i bransjen.

– Ofte, så forstår vi ikke hverandre godt nok - hva som er behovene til de ulike aktørene. Det fører dessverre til suboptimale løsninger.

Utfordringene definert

Som en tverrfaglig klyngeorganisasjon sitter Røkkum på erfaringer fra alle aktører i bransjen, og hennes oppgave er å identifisere utfordringene, hva de ulike aktørene trenger, og bygge broer mellom for å løse de. 

– Startups, rådgivere, eller entreprenører for den sags skyld kan oppleve at de kommer altfor sent inn i prosessen. Tilsvarende kan en byggherre sitte å være frustrert over at løsningene ikke passer deres behov. Dette er én av tingene Røkkum trekker frem blant utfordringene hun hører om fra bransjen.

– Et annet problem man støter på er jo for eksempel nettopp dette med at når man overleverer et bygg, så er det ikke alltid sånn at de som har bygget det, leverer det optimalt for de som skal drifte bygget, fortsetter hun.

Aktive prosjekter på tvers

Per dags dato har klyngen flere prosjekter gående. Blant annet et prosjekt som heter «Grønn bransje», som skal jobbe med blant annet bærekraftig forvaltning, materialbruk og CO2-avtrykk på boligblokk, bygningsdata for sirkulære verdikjeder, utforming av fremtidens bærekraftige byggeløsninger gjennom aktivt samarbeid, og valget mellom rehabilitering og nybygg.

Røkkum er helt overbevist om at måten man skal løse utfordringene i bransjen på, er gjennom samarbeid på tvers av disiplinene. 

– Som oftest, så er det mange av de store problemene vi står ovenfor innenfor energi og andre områder som best løses med at vi samarbeider, avslutter Røkkum.

Hun står sammen på scenen med mange andre foredragsholdere på Energiteknisk konferanse den 25. april i Oslo.

Powered by Labrador CMS