Thor-Jostein Egeland, daglig leder i NemiTek.

Et århundre med NemiTek

Når vi nå starter feiringen av NemiTeks 100-årsjubileum den 3. mars, reflekterte vi ikke bare over en rik og ærerik historie, men også over hvordan denne tradisjonsrike foreningen har vokst til å bli en bauta innen VVS-bransjen.

Published Last updated

Fra å være en samlingsplass for bransjens pionerer, har NemiTek utviklet seg til å bli en ledende kraft i å forme fremtiden for energi- og miljøteknikk.

Fra beskjedne begynnelser i 1924 har vi vokst til en forening som ikke bare omfatter et bredt spekter av fagfolk og interesser, men som også har vært i forkant av faglig utvikling og innovasjon. 

I løpet av et århundre har vi sett teknologiske revolusjoner, samfunnsmessige forandringer, og ikke minst, en stadig økende bevissthet rundt miljø- og energispørsmål. Gjennom alt dette har NemiTek stått som en pålitelig kompassnål, veiledende medlemmer gjennom skiftende tider med sin unike evne til å samle bransjen på nøytral grunn. 

Her, i foreningens trygge havn, har leverandører, entreprenører, akademikere, rådgivere og byggherrer funnet felles grunnlag for diskusjoner, debatter og faglig utvikling.

Men når vi nå blåser ut hundre lys på kaken vår handler det ikke bare om å se tilbake på de glansfulle dagene som har vært. Nei, dette er et springbrett inn i fremtiden, Det er med en ambisjon om å vokse oss flere ganger større gjennom det grundige arbeidet som nå legges ned. 

Vår visjon for fremtiden er klar: NemiTek skal bli enda mer betydningsfull, både strategisk, faglig og politisk for våre medlemmer. Vi er fast bestemt på å fortsette å være bransjens felles stemme og arena, samtidig som vi utvider vår innflytelse og vårt bidrag til bærekraftig utvikling.

Som daglig leder for NemiTek ser jeg frem til å lede denne fremragende foreningen inn i sitt neste århundre. Med en solid grunnmur er vi klare til å vokse, innovere og inspirere. La oss sammen sikre at NemiTek forblir en sterk, samlende kraft i bransjen – til beste for våre medlemmer og samfunnet som helhet.

Og til slutt ønsker jeg å rette en dyp og hjertelig gratulasjon til hver og en av dere – våre verdifulle medlemmer, dedikerte bidragsytere, og selve fundamentet for vår eksistens – våre lokale grupper med deres utrettelige frivillige. 

Gjennom et helt århundre har dere lagt ned utallige timer i egeninnsats og dugnad, drevet av en urokkelig kjærlighet og et brennende engasjement for én sak – vår forening og vårt felleskap!

Deres dedikasjon har vært drivkraften som har ført oss gjennom hundre år med innovasjon, samarbeid, og fellesskap. 

Det er på grunn av dere at NemiTek står så sterkt i dag, som en samlende kraft i bransjen og en bastion for faglig utvikling og bærekraftig fremgang. 

TUSEN TAKK!

Powered by Labrador CMS