FANT FEIL: Med 3D-skanning, følere og EC Dashboard fant John Audun Jensen ut at ventilasjonsanlegget gikk for lenge og for intenst, at varmen sto på for høy temperatur og at varmekabler sto på hele tiden både inne og ute.

Sparte 45 prosent energi med 3D-skanning

VOSS: De 3D-skannet dem, rettet feilene de fant og sparte 35 og 45 prosent energi på de to byggene sine. Fremdeles er det mer å hente for Statens vegvesen på Voss.

Published Last updated

Alle byggene som vi har i porteføljen vår, er under etterforskning med fokus på å spare energi.

John Audun Jensen

Han har ansvaret for bygningene til Statens vegvesen på Voss, Odda, Haukeli og Hardangervidda.

Jensen forteller at strømregningene var store.

– Vi begynte med 3D-skanning i april. Da hadde vi et kamera som skannet hele bygget og laget en fil slik at vi kan klikke oss gjennom bygget omtrent som i Google Earth.

Så ble nye følere plassert ut for å følge med på om rommene var i bruk og om lyset ble slått av når folk gikk. Resultatene kobles sammen med en oversikt rett fra energimåleren.

– Vi kobler oss rett på HAN-porten og får opp bildet av forbruk, varme og temperatur, beskriver Jensen.

Installerer SD-anlegg

Et av byggene på trafikkstasjonen på Voss er ikke i bruk.

– Vi prøver å leie det ut. Nå har vi redusert innetemperaturen og redusert brukstiden på ventilasjonen. Med de tiltakene vi har gjennomført, har vi spart 45 prosent energi. På det meste brukte vi 156 kWh per dag. Nå er vi nede i 49, forteller han.

I bygget som rommer kontor og ekspedisjon, sparte Statens vegvesen 35 prosent av energien.

– Nå har vi begynt å installere SD-anlegg. Derfor har forbruket gått opp igjen i en periode. Når SD-anlegget er ferdig montert og alle verdier er justert, kommer anlegget og sensorikken til å bidra til at energireduksjonen igjen vil komme opp på 35 prosent, sier Jensen.

De 35 prosentene kom uten at temperaturen på kontorene ble satt ned. I arbeidshallene ble varmen og start- og stopptiden på ventilasjonsanleggene justert.

Ventiler blåste kaldt

– Vi målte temperatur før og etter varmegjenvinner og ved avkast. Det var noen ventiler som ikke stengte skikkelig. I stedet blåste de kald luft inn slik at vi fikk en kuldelekkasje i anlegget. Spjeldene ble justert og luftlekkasjen stoppet. Da vi fikk kontroll på ventilasjonsanlegget og start- og stopptidene, fikk vi ganske stor besparelse. Så kommer vi til å få ytterligere besparelse med SD-anlegget, slår han fast.

Ikke minst er det nå full oppvarming hele dagen på hverdagene. Også de dagene når det er få eller ingen til stede: Påskeuken, juledagene og 17. mai, for eksempel.

Varme i bakken

– Varmekablene slo vi av. Vi hadde fysiske varmekabler ute med bryter. Vi setter dem på når det er behov, men så er det ingen som ser at det ikke er behov lenger, ergo står de på. Da vi begynte i april–mai, fant vi varmekabler som sto på ute. Der sparte vi masse, sier Jensen. Også varmekablene i takrenner og nedløp ble slått av.

– Vi har fått kontroll på ting som har stått og brent dag ut og dag inn. Utelys får vi nå inn på SD-anlegget slik at vi kan styre etter behov og ikke etter lyster. Noen setter på lys og drar hjem fordi det er trivelig å ha lys ut til bilen. Så står de og lyser dag og natt til de blir slått av.

Maks 20 grader

Trafikkstasjonen på Voss skal også være med på energidugnaden i staten. Det vil si at temperaturen innendørs skal ned til maks 20 grader. Elbil-ladingen skal bare brukes av uniformerte tjenestebiler.

Jensen har også vært på veistasjonen i Skien og sett på resultatene av 3D-skanning. Der gikk ventilasjonsanleggene og mye teknisk utstyr på kveldstid, og kompressorer skrudde seg av og på.

– Alle byggene som vi har i porteføljen vår, er under etterforskning med fokus på å spare energi. Vi har en del kontrollstasjoner som krever utrolig mye energi, sier han.

Selv har han Seljestad og Brimnes i porteføljen. Når kjøretøy skal veies, må det skje på tørre og rene flater slik at vekten blir riktig, og det går heller ikke an å kjøre brøyteutstyr oppå vektplatene. Derfor trengs det snøsmeltingsanlegg. Når 77 kilowatt blir stående på lenger enn nødvendig, blir det dyrt.

Nå holder John Audun Jensen på med den samme øvelsen på Odda trafikkstasjon. Tommy Hagenes i Energy Control står for feilsøkingen og 3D-skanningen der, også.

– Ved å bruke ham til å feilsøke regner vi med at vi får SD-anlegget til å gå optimalt, sier John Audun Jensen.

Powered by Labrador CMS