En uriktig fremstilling av nedsatt pris kan villede forbrukere. Villedende markedsføring er forbudt etter markedsføringsloven, og kan medføre en rekke reaksjoner og sanksjoner.

ADVOKATSPALTEN

Nå stilles nye krav til markedsføring av salg

En ny regel for annonsering av prisnedsettelse for varer stiller tydelige krav ved bruk av prisnedsettelser i markedsføring. Kort oppsummert skal den næringsdrivende, når prisnedsettelsen annonseres, samtidig gi informasjon om varens førpris – som ikke kan være basert på «oppblåste» førpriser.

Published

ADVOKATSPALTEN

Her gir vi deg juridisk innsikt skreddersydd for VVS-bransjen. Erfarne advokater deler verdifull juridisk kunnskap og råd. Følg med for å få bedre forståelse som kan hjelpe deg med å navigere tryggere og mer vellykket i VVS-verdenen.

Men hvordan skal førprisen da fastsettes? Og finnes det noen unntak fra regelen? Her får du et innblikk i svarene til disse spørsmålene.

Hva er «førpris» og hva inngår i den?

Fra og med 1. oktober 2023 gjelder en ny regel for annonsering av prisnedsettelse for varer. Den næringsdrivende skal oppgi varens førpris når den annonseres med nedsatt pris. For tjenester, og varer som utelukkende selges til næringsdrivende, og tjenester i sin helhet, gjelder ikke regelen.

Førprisen som skal oppgis ved annonsering av nedsatt pris, er den laveste prisen du som næringsdrivende har satt på varen de siste 30 dagene før markedsføringen starter. Med det menes den laveste prisen som har blitt anvendt for varen overfor allmennheten, eller andre større grupper av forbrukere som tilhører ulike lojalitetsprogram eller kundeklubber i løpet av en tidsperiode på 30 dager eller mer rett før salget starter. Dersom prisnedsettelsen øker gradvis over en salgsperiode, er førprisen den laveste prisen før første prisnedsettelse.

Slik annonsering av nedsatt pris skjer typisk i forbindelse med salg som foregår over en begrenset periode, som Black Friday og januarsalg. Som følge av regelen er man forhindret fra å foreta en taktisk heving av prisen kort tid før et salg starter, for eksempel med den hensikt å annonsere kunstig gode prisnedsettelser. Regelen hensyntar dermed ikke kun forbrukernes behov for å ta informerte valg, men også behovet for en sunn konkurranse mellom næringsdrivende.

Hvordan regelen fungerer i praksis, kan illustreres med et eksempel:

Maria Stokseth Hurlen er advokatfullmektig i CMS Kluge.

Prisen på en varmepumpe settes ned fra 34.000 kroner til 25.000 kroner i forbindelse med et salg. Dersom bedriftens kundeklubb kunne kjøpe varmepumpen for 30.000 kroner for to uker siden, er det denne prisen som skal oppgis som varens førpris. I et slikt tilfelle skal rabatten beregnes på bakgrunn av førprisen 30.000 kroner, selv om prisen var 34.000 kroner da den ble nedsatt til 25.000 kroner. Den nedsatte prisen på 25.000 kroner tilsvarer en rabatt på omtrent 17 prosent sammenlignet med førprisen 30.000 kroner. Om bedriften hadde ventet i tre uker til med å ha salg på varmepumpen, slik at det var mer enn 30 dager siden kundeklubben fikk nedsatt pris, hadde den kunnet sette 34.000 kroner som førpris, og annonsert en prisnedsettelse på over 25 prosent.

Selv om en prisnedsettelse gitt gjennom et lojalitetsprogram eller en kundeklubb kanskje ikke umiddelbart fremstår allment tilgjengelig for enhver, vil den i praksis være å regne som tilgjengelig for allmennheten, ettersom det som regel er lett å få tilgang til slike programmer eller klubber.

Individualiserte rabatter eller faste rabatter til avgrensede grupper teller ikke

Det finnes samtidig mer individualiserte rabatter, for eksempel i forbindelse med kundens bursdag. Ifølge Forbrukertilsynet gjelder ikke slike rabatter ved beregningen av førprisen. Det samme gjelder faste rabatter gitt til en avgrenset gruppe, for eksempel medlemmer av en fagforening. Slike rabatter er ikke tilgjengelige for allmennheten eller en større gruppe forbrukere på samme måte som lojalitetsprogrammer eller kundeklubber, og det er derfor ikke behov for å hensynta disse ved beregningen av førprisen. Forbrukertilsynets syn er begrunnet i at det i slike tilfeller stilles særskilte vilkår for å motta rabatten.

Angivelse av førpris er ikke alltid nødvendig

Informasjon om førpris er ikke nødvendig i alle tilfeller. Hvis du for eksempel annonserer et generelt salg med 30 prosent avslag på hele butikken eller en større varegruppe, uten at spesifikke varer blir fremhevet i annonsen, er det etter Forbrukertilsynets syn ikke nødvendig å angi førprisen til varene i markedsføringen. Rabatten som gis, for eksempel 30 prosent, må imidlertid selvsagt være beregnet basert på de faktiske førprisene på tidspunktet for salget. Blir spesifikke varer fremhevet i annonsen, forutsetter Forbrukertilsynet at førprisen på de aktuelle varene også blir oppgitt.

Potensielt alvorlige konsekvenser ved brudd

En uriktig fremstilling av nedsatt pris kan villede forbrukere. Villedende markedsføring er forbudt etter markedsføringsloven, og kan medføre en rekke reaksjoner og sanksjoner fra Forbrukertilsynet. 

I ytterste konsekvens kan dette være overtredelsesgebyr og straff som bøter og/eller fengsel. Overtredelsesgebyret kan utgjøre inntil fire prosent av den næringsdrivendes årsomsetning eller 25 millioner kroner, der det høyeste beløpet angir den maksimale grensen.

Det er med andre ord gode grunner for å annonsere nedsatte priser på en redelig og aktsom måte, ikke minst av hensyn til forbrukernes tillit til bedriften din.

Powered by Labrador CMS