Krav til klimagassberegninger i plansaker: Funker det?

Bergen kommune jobber for å få ned utslipp i plan- og byggesaker, og har siden 2019 stilt krav til klimagassregnskap i Kommuneplanens arealdel. Hvordan går utviklingen med dette arbeidet, og hvordan forholder bransjen seg til det? Nok en gang snakker Anne Sofie med klimarådgiver i Bergen Kommune, Thea Aske Haugen.

Powered by Labrador CMS