GK har signert Norges største kontrakt innen byggautomasjon på regjeringskvartalet til en samlet verdi på om lag 400 millioner kroner.

GK har signert rekordkontrakt

GK leverer byggautomasjon med tilhørende elektrotekniske systemer til det nye regjeringskvartalet. Samarbeidet med Statsbygg ble i inngått i 2021, og GK har nå signert kontrakter på til sammen cirka 400 millioner.

Published

– Dette er så vidt jeg vet den største kontrakten i sitt slag som har blitt inngått i Norge innenfor byggautomasjon, som utgjør det meste av kontraktsummen. Gjennom samspillsfasen har vi fått bedre oversikt over detaljene i prosjektet, noe som har gjort at oppdragsmengden har økt, forklarer Per Arve Ekle, divisjonsdirektør for GK byggteknologi og utvikling i pressemeldingen.

Per Arve Ekle, divisjonsdirektør for GK byggteknologi og utvikling.

BREEAM Excellent

Regjeringskvartalet er et av de største norske byggeprosjektene noensinne, og består av totalt fem nye bygg, en kjeller samt rehabilitering av to bygg og byrom, som til sammen skal bli til sikre og moderne arbeidsplasser for ansatte i departementene. 

Byggene skal miljøsertifiseres på nivå BREEAM Excellent.

– Størrelsen og kompleksiteten på prosjektet, den store satsningen på innovative og bærekraftige løsninger, sammen med strenge sikkerhetsrutiner under byggeprosessen, er noe av det som gjør at oppdragsmengden blitt så stor, sier regionsdirektør i GK, Andre Narud Simonsen.

Regjeringskvartalet er prosjekt med høyt sikkerhetsnivå. I tillegg opplyser Simonsen om at det er mye fokus på sikring av informasjon gjennom byggeprosessen.

Samspill

Viktig samarbeidsparter GKs leveranser omfatter nødlysanlegg, brannalarmanlegg, programdistribusjon, talevarslingsanlegg, elektronisk skilting, SD-anlegg og automatisering i alle byggene. Konkurransen ble lyst ut i 2020, og GK fikk prosjektet da de scoret best på kompetanse og oppgaveforståelse.

Regionsdirektør i GK, Andre Narud Simonsen.

Anders Øiseth, samspillsleder i Statsbygg, forklarer at prosjektets størrelse og kompleksitet gjorde at valg av entrepriseform ble samspill.

– Vi har stor tro på samspillsmodellen. Det gjør at vi kan bruke kompetansen fra entreprenørene tidlig i prosjektet, aktørene bidrar i planleggingen av prosjektet for å skape mest mulig verdi. Det gjør også at vi får større forutsigbarhet i utvikling og gjennomføring for alle parter, sier Øiseth.

Stolt og ydmyk

Ifølge Øiseth setter denne samarbeidsformen store krav til GK, som har en avgjørende rolle for et godt sluttresultat for prosjektet.

– GK har bidratt godt i samspillsfase 1 med utvikling av systembeskrivelser, og har med sin kompetanse bidratt til at vi får de beste løsningene for prosjektet. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid nå når vi er over i samspillsfase 2, sier Øiseth.

Regionsdirektør Simonsen er stolt og ydmyk over tilliten GK har fått fra Statsbygg.

– Vi har blant annet fått stor innflytelse når det kommer til å bestemme hvilken teknologi som tas i bruk. I GK har vi Norges største fagmiljø innen byggautomasjon, med cairka 230 medarbeidere på landsbasis, og når produksjonen er på topp, viser foreløpige planer at vil vi ha rundt 30 ansatte innen byggatomasjon som jobber på prosjektet. Vi har et solid team med spisskompetanse innen faget, som sammen kan bidra med planlegging og utviklingen av gode tekniske løsninger, sier Simonsen.

Godt i gang med første byggefase

Byggefasen startet opp i januar 2021, og GK er godt i gang med sine arbeider. Det er forventet at første byggetrinn som innebærer kjelleren, bygging av A-blokken, D-blokken, samt rehabilitering av

H-blokken skal stå ferdig i 2025, og være innflytningsklare i 2026. De ansatte kan ifølge Simonsen se frem til kontorlokaler med toppmoderne tekniske løsninger.

– Vi bruker blant annet nye løsninger innen sensorteknologi og romkontroll, som bidrar til smart styring av klima og belysning, til en lavest mulig energibruk.

GK har opsjoner på byggetrinn to som blant annet innebærer bygging av C-blokken. Denne byggefasen starter opp i 2025 og har planlagt ferdigstillelse i 2029.

Slik skal regjeringskvartalet se ut etter ferdigstillelse fra Akersgaten.
Powered by Labrador CMS