VINNER: Ingeborg-prisen 2023 gikk til Karin Eilertsen, rørlegger og distriktssjef i Heidenreich. Her med Ingeborg-nettverkets styreleder, Eli H. Heyerdahl Eide.

Karin vant Ingeborg-prisen

I et meget sterkt felt av nominerte, gikk Ingeborg-prisen 2023 til nettverkets egen lysende stjerne i nord, Karin Eilertsen.

Published

– Ingeborg-prisen er en anerkjennelse til en enkeltperson, organisasjon eller bedrift som har bidratt til å synliggjøre og løfte kvinner i rørbransjen, eller på andre måter har gjort en innsats som bidrar til at kvinneandelen i rørbransjen øker.

– Vi er stolte av å se at prisen skaper engasjement både fra nettverket, rørbransjen og byggenæringen. I år er det femte gangen vi deler ut prisen og juryen har hatt en utfordrende, men givende oppgave, sier ansvarlig for inspirasjonsdagen, Marie Christine Sanner i pressemeldingen.

Juryens begrunnelse:

Vinner av Ingeborg Prisen 2023 er en person med bred og sammensatt erfaring innen rørbransjen. Gjennom sitt engasjement har vinneren påvirket både ungdom, kvinner og ledere.

Vedkommende har fått flere nominasjoner som beskriver et menneske som er "hel ved". Ærlig, inkluderende, engasjert og meget viljesterk. Med et vinnende vesen og stor innlevelse står personen i bresjen for å rekruttere, inkludere, styrke og veilede kvinner i rørbransjen og byggenæringen.

Vedkommende engasjerer og inspirerer kvinner til å komme inn i bransjen, og bli værende i sitt engasjement for mangfold. Hun er en foregangsperson som våger å bruke stemmen sin og er troverdig når hun bruker enhver anledning til å påpeke hvor verdien av kjønnsbalanse, og mangfold i byggebransjen.

I sin rolle som leder har vedkommende stor påvirkningskraft i våre nordligste landsdeler. Hun er primus motor for Ingeborg-nettverket aktivitet i Nordland, Troms og Finnmark, hvor hun aktiverer samlinger i nord og er et lys i mørket for mange når hun skaper samhold blant kvinner i nord.

Vi er stolte av å presentere vinneren av Ingeborg Prisen 2023: Rørlegger og distriktsjef Karin Eilertsen.

–  Det når hjerterota

– Hvordan opplever du dette, Karin Eilertsen?

– Det har kommet mange gledestårer, bare det å lese sitt eget navn blant alle de fantastiske menneskene og bedriftene som er nominert er svært spesielt. Ingeborg-prisen er en flott statuett av en kvinnelig engel med røde boksehansker. Det er akkurat sånn det kjennes i blant å være kvinne i en mannsdominert bransje, ler Eilertsen.

– For meg er dette veldig stort, spesielt fordi jeg er nominert og får prisen som meg, ikke som bedriften jeg jobber for. Det betyr at den jeg er og det jeg gjør har positiv innvirkning på andre. Det når hjerterota. Jeg har følt meg som en kvass og rappkjefta nordlending i en del settinger når jeg har valgt å bruke stemmen min. Denne prisen forteller meg at andre har lagt merke til at det jeg gjør, er å stå på for kvinner og rørfaget.

– Det betyr enormt mye å vise hva vi damer får til, for min del spesielt det vi får til i nord. Det samholdet vi har skapt gjennom Ingeborg-nettverket har bidratt til å skape noe som både leverandører, samarbeidspartnere og bransjen ser og lytter til, sier hun.

– Tilhørighet

– Det krever sitt å bygge broer med de avstandene vi har i nord. Når folk kommer med fly, tog, båt og bil fra Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard betyr det at kvinner i bransjen ser verdien i å bli kjent med hverandre. Vi skaper arrangementer med faglig innhold, fokus på å skape kontakter, skape tilhørighet og samhold på tvers av bedrifter og yrkesvalg.

– Jeg må rette en stor og inderlig takk til et knippe mennesker i min egen organisasjon som er enormt viktig for at jeg skal kunne gjøre denne jobben opp mot Ingeborg-nettverket, sier hun.

– Inspirerer prisen deg til å fortsette?

– Dette er en anerkjennelse for jobben jeg gjør og er viktig for at flere kvinner skal bli sett, uansett rolle de har i rørbransjen og byggenæringen.

– Selvfølgelig inspirerer det til videre innsats. Jeg ser for meg at vi skal forsøke å få til en ny samling på nyåret. Da gjerne i Finnmark for vi skal dekke hele Nord-Norge. På sikt ønsker jeg meg arrangementer og samarbeid i enda større skala, kanskje vi begynner med Midt-Norge, avslutter Eilertsen

Powered by Labrador CMS