VEKST: Adm. direktør Bjørn Moen i Heidenreich har de siste årene kunne vise til god salgsutvikling, og 2022 viser også at selskapet innfrir på sine vekstambisjoner.

Nytt rekordår for Heidenreich

Fjoråret bydde på kraftig omsetningsvekst for Heidenreich. Med rekordår i 2022 innfrir selskapet sine vekstambisjoner.

Published Last updated

Adm. Direktør Bjørn Moen i Heidenreich har de siste årene kunnet vise til god salgsutvikling, og 2022 viser også at selskapet innfrir på sine vekstambisjoner.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Til tross for en markedssituasjon med et voldsomt press på priser så leverte Heidenreich en tosifret prosentvis økning i omsetning.

Nøkkelen til vekst

Den fantastiske salgsutviklingen Heidenreich kan vise til i 2022 hadde ikke vært mulig uten alle de ansatte i Heidenreich og de lojale kundene.

Det er alle de små og store daglige gjøremål som utføres av alle ansatte hver eneste dag, som igjen gir tilfredse kunder.

Fortsatt omsetningsvekst

Mens mange bransjer de siste årene har meldt om en omsetningsnedgang i fysiske butikker, så opplever Heidenreich det stikk motsatte. Våre butikker beholder ikke bare sin viktighet, men de øker i omsetning på lik linje med netthandel og salg via salgsapparatet. Bjørn Moen påpeker at det er nettopp den gode kombinasjonen og samarbeidet på tvers av de ulike salgskanalene som har bidratt til den gode salgsutviklingen i 2022.

Hva kan 2023 bringe?

Det er knyttet stor spenning til 2023 og blant annet strømpriser, rentenivå og krigen i Ukraina vil selvsagt ha stor påvirkning på året. Uavhengig av dette har Heidenreich en klar målsetning om å forsterke sin posisjon ytterliggere i 2023 og årets to første måneder viser at Heidenreich er godt i gang med denne målsetningen.

Heidenreich utvider varesortimentet ytterliggere i 2023 og kan tilby både eksisterende og nye kunder en større bredde i sortimentet. Blant annet fører Heidenreich nå et komplett sortiment til havbruk og næringsmiddelindustrien.

Powered by Labrador CMS