Nordic Climate Group øker sin tilstedeværelse i Danmark gjennom oppkjøpet av Buus Køleteknik og Nordkøl.

Nordic Climate Group kjøper seg opp i Danmark

Buus og Nordkøl tar Nordic Climate Group fra to til fire selskaper i Danmark.

Published

Nordic Climate Group øker sin tilstedeværelse i Danmark gjennom oppkjøpet av Buus Køleteknik og Nordkøl. Oppkjøpene utfyller de tidligere oppkjøpene av SA-AL Køleteknik samt PVN Køleteknik og styrker Nordic Climate Groups posisjon i Danmark. 

Konsernet er Nordens ledende installatør av kjøle-, varme- og energiløsninger. Gjennom disse selskapene utvides kundetilbudet innen marin kjøling og industrielle ismaskiner. 

Ekspansjon

Buus Køleteknik og Nordkøl har siden 2017 hatt samme eiere og vil gjennom å bli en del av Nordic Climate Group kunne samarbeide både med konsernets selskaper i Danmark og andre land. Buus Køleteknik har et betydelig eksportmarked mens Nordkøl har et mer lokalt servicefokus. Selskapene har til sammen 20 ansatte og en omsetning på 40 millioner danske kroner. Med etableringene i henholdsvis Nykøbing Mors og Hanstholm er Nordic Climate Group til stede på seks steder i Danmark.

– Vi har gjennom mange år opparbeidet et internasjonalt marked innen marin kjøling og industrielle ismaskiner. Nå står vi overfor en fortsatt ekspansjon der vi sammen med Nordic Climate Group får helt nye muligheter. Vi har allerede et samarbeid med det norske søsterselskapet PTG som vi nå kan utvikle. Vi ønsker å dele kunnskapen vi har bygget opp med konsernets selskaper i Norden. Nettopp kunnskapsutveksling er viktig når mer og mer fokus legges på energieffektivitet og redusert klimaavtrykk, sier Frank Olesen, adm.dir. Buus Køleteknik i pressemeldingen. 

– Service er nøkkelen til stabile kunderelasjoner, noe vi har jobbet med og prioritert, enten det er en lokal butikk eller et skip som er på besøk i en havn. Takket være dyktige medarbeidere både hos oss og hos Buus har vi kunnet bygge en sterk markedsposisjon i Nordvest-Jylland. Det blir svært stimulerende å få være en del av Nordic Climate Group, og vi setter pris på deres strategi basert på de lokale selskapenes eksisterende virksomhet, sier Rudi Weje, adm.dir. Nordkøl.

Internasjonalt samarbeid

Grunnlaget for Nordic Climate Groups virksomhet er en sterk lokal markedsposisjon. Det betyr at Buus Køleteknik med datterselskapet Buus Ice og Nordkøl fortsetter å jobbe med sin lokale merkevare, tidligere eiere fortsetter i samme roller, og nåværende drift inkludert eksisterende kundeoppdrag prioriteres, på samme måte som andre selskaper i konsernet.

– Når vi nå tar ytterligere skritt i Danmark, finnes det internasjonale samarbeidet med som en viktig brikke i puslespillet. Oppkjøpets fokus på marin kulde gjør at vi når et marked med kunder i flere land enn vi tidligere har jobbet med. Samtidig finnes en sterk lokal virksomhet med service og nærhet til kunder som utvider mulighetene i Danmark. Kombinasjonen av selskaper som Buus Køleteknik og Nordkøl er svært interessant, sier Fredrik Gren, adm.dir. Nordic Climate Group.

Nordic Climate Groups har som fokus å hjelpe kundene med å minske miljøpåvirkningen og maksimere energieffektiviteten. Planen er å fortsette å bygge et ledende selskap i Nord-Europa med sterk vekst både organisk og gjennom ytterligere oppkjøp. Modellen bygger på entreprenørskap, desentraliserte forretningsenheter med samarbeid innen næringsliv/innkjøp, opplæring av ansatte og deling av teknisk kunnskap.

Powered by Labrador CMS