Bredt samarbeid inviterer til seminar om ombruk innen VVS

Dagens lineære byggebransje skal på kort tid omstilles til sirkulære verdikjeder. For å kickstarte arbeidet inviterer et bredt samarbeid til gratis seminar i mai.

Published

Gjennom ombruk kan nemlig avfallstrømmen, natur- og klimapåvirkningen rask reduseres, og innen VVS er potensialet stort.

I BAE-næringen dukker det stadig opp nye ombruksinitiativer, men lite i stor skala, og sjeldent for VVS spesifikt. Samtidig blir insentiver og krav til avfallsreduksjon og ombruk flere og strengere.

Til sommeren trer endringer i TEK i kraft, som skal bidra til å etablere markeder, omsetning og bruk av ombruksprodukter. Regelendringene vil medføre at så si alle aktører vil møte ombruk i en eller annen form ute i prosjekthverdagen.

Behov for kompetanseløft og samarbeid

Forskning viser at VVS står for hele 20 prosent av utslippene for nybygg og mer enn det dobbelte ved rehabilitering. Samtidig fører hyppige ombygginger og riving til at mye verdifullt utstyr kastes. Potensialet for ombruk innen VVS er stort og uutnyttet, og tiden er inne for å sette fart.

– Når de første anbudene som omfatter ombruk av VVS-utstyr kommer, må bransjen ha kompetansen til å gjennomføre prosjektene. For å rigge bransjen for dette trenger vi et kompetanseløft og at alle involverte aktører kommer på banen, sier adm.dir. Thor Lexow i VKE i pressemeldingen.

Ønsker å kickstarte arbeidet

For å sette fart på arbeidet med ombruk av VVS-utstyr inviterer et bredt bransjesamarbeid til seminar. Arrangementet henvender seg til alle i BAE-næringen som ombruk av VVS-utstyr er relevant for, som har tanker rundt realisering av ombruk, og gjerne mulighet til å gjøre noe med det.

Seminaret blir streamet, slik at flest mulig kan få det med seg.

Arrangementskomiteen som planlegger og sponser seminaret består av Multiconsult, VKE, Futurebuilt, Statsbygg, Proptech Innovation og Constuction City.

– Vårt fremste mål er at seminaret skal resultere i konkrete tiltak og initiativer, og kickstarte arbeidet med ombruk i VVS-bransjen, sier Anders Reinertsen Liaøy som er spesialist i grensesnittet miljø og VVS i Multiconsult, og leder arrangementskomiteen for seminaret.

Seminar og workshop

Den 24. mai gjennomføres seminardagen i Toppsalen på MUNCH i Oslo. Dagen starter med foredrag fra noen av de fremste aktørene innen ombruk, som danner et kunnskapsgrunnlag og gir innsikt i hva som rører seg i bransjen. Deretter skal ermene brettes opp i workshop med spissede tema som Pragmatisk dokumentasjon, Ombruksgrossisten, Demonteringsentreprise, Risikohåndtering, og Produktorientert urban mining.

Workshopen ledes og følges opp av Proptech Innovation, Futurebuilt og Construction City. Dagen avsluttes med kunstforedrag og gratis besøk på MUNCH-museet.

Befaring av ombrukt VVS i KA13:

Påmeldte til fysisk deltakelse inviteres også til omvisning i Entra-bygget Kristian Augusts gate 13, med spesielt fokus på VVS. Prosjektet er Norges første bygg med ombruk i større skala. Med inntil 80 prosent ombruk, har de redusert utslippene med 70 prosent og satt ombruk på agendaen for hele bransjen.

Etter befaringen legges det til rette for en felles middag i nærheten.

Praktisk info og påmelding her.

Powered by Labrador CMS